Tư vấn

Doanh nghiệp

Có được mở công ty môi giới hôn nhân với người nước ngoài?
Có được mở công ty môi giới hôn nhân với người nước ngoài?
Tại nước ngoài, nhiều thanh niên có nhu cầu tìm vợ Việt Nam và ngược lại cũng có nhiều cô gái muốn cưới người nước ngoài. Trước nhu cầu thực tế như vậy, các cá nhân, tổ chức có thể mở công ty môi giới hôn nhân với người nước ngoài không? Pháp luật nước ta có cấp giấy phép cho dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài không? Thủ tục như thế nào, cần lưu ý gì?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 24/2013/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài như sau:

- Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt.

- Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm.

- Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

- Trung tâm phải có ít nhất một chuyên gia tư vấn chuyên trách; ngoài ra được sử dụng cộng tác viên là chuyên gia thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa – xã hội, pháp luật để thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ.

Như vậy, pháp luật nước ta cho phép mở công ty, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, hay nói nôm na là "mai mối" cho người Việt Nam và người nước ngoài, nếu có đủ 4 điều kiện quy định như trên.

Hồ sơ thành lập trung tâm được quy định Điều 32 Nghị định 24/2013/NĐ-CP như sau:

a) Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định);

b) Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

c) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

d) Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 3 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

đ) Bản sao quy chế hoạt động.

Quyền hạn của trung tâm được căn cứ theo Điều 33 Nghị định 24/2013/NĐ-CP và Điều 18 Thông tư số 22/2013/TT-BTP:

a) Tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ;

b) Tư vấn, bồi dưỡng cho công dân Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình, về nhập cư của nước mà đương sự dự định kết hôn với công dân nước đó;

c) Tư vấn, giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam.

d) Giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu các vấn đề về hoàn cảnh cá nhân, gia đình, xã hội của mỗi bên và các vấn đề khác liên quan mà các bên yêu cầu; tạo điều kiện để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, một vợ, một chồng;

đ) Cấp giấy xác nhận cho công dân Việt Nam sau khi đã được tư vấn, bồi dưỡng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này;

e) Giúp đỡ các bên kết hôn hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, nếu có yêu cầu;

g) Trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu giới thiệu người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam để kết hôn thì Trung tâm thực hiện giới thiệu;

h) Được thực hiện hoạt động hợp tác với tổ chức tư vấn, hỗ trợ hôn nhân hợp pháp của nước ngoài hữu quan để giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

i) Được nhận thù lao để trang trải chi phí hoạt động và được thanh toán chi phí thực tế hợp lý khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận;

k) Được thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này.

Nghĩa vụ của Trung tâm:

a) Thực hiện hoạt động theo đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;

b) Công bố công khai mức thù lao do pháp luật quy định;

c) Giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời tư của các bên theo quy định của pháp luật;

d) Chịu sự kiểm tra, quản lý của Hội Liên hiệp phụ nữ;

đ) Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về hoạt động của Trung tâm cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động; báo cáo đột xuất, cung cấp tài liệu hoặc giải thích về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật;

g) Gửi báo cáo quyết toán tình hình thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, pháp luật Việt Nam cho phép mở công ty “mai mối” hôn nhân cho người nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện và tiến hành theo trình tự, thủ tục như trên.

Nguồn tham khảo: https://vnexpress.net/

 

ĐỌC THÊM

Cách lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn cách lập hóa đơn khi chiết khâu thương mại cho công ty TNHH một thành viên

Một số vấn đề pháp lý về sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khi sáp nhập doanh nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động khi công ty gặp khó khăn về tài chính

Do tình hình kinh tế khó khăn, Công ty A sẽ sáp nhập với công ty B. Do vậy, công ty A sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với một số lao động trong công ty. Trong trường hợp này, công ty A cần lựa chọn...

Công ty nước ngoài nên mở chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Công ty nước ngoài được quyền thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Và việc lựa chọn loại hình nào là vấn đề khiến không ít người quan tâm.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thời lượng làm việc tối đa trong 1 ngày, 1 tuần.

Việc hiểu rõ quy định về thời lượng làm việc giúp người lao động có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền, lợi ích của mình; tránh tình trạng bị bóc lột sức lao động.

Cách lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty TNHH hai thành trở lên

Việc bị khách trả lại hàng là điều không thể tránh khỏi khi kinh doanh. Vậy cách lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty TNHH 2 TV trở lên đang được quy định thế nào?

Mã số đăng ký hộ kinh doanh có phải mã số thuế hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Vậy trong giấy phép kinh doanh thì mã...

Phân biệt bảo lãnh dự thầu và bảo đảm dự thầu theo quy định mới nhất 2024

Theo quy định pháp luật về đấu thầu mới nhất , bảo lãnh dự thầu là một hình thức của bảo đảm dự thầu. Cụ thể gồm Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ và điều kiện cung cấp...

Thủ tục sáp nhập công ty

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang công ty nhận sáp nhập.

Một người có thể thành lập mấy doanh nghiệp tư nhân? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền giảm vốn đầu tư của mình xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký hay không?

Có thể thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân được hay không? Trong quá trình hoạt động có quyền giảm vốn đầu tư của mình xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký hay không?

Phương án chuẩn bị nguồn lao động bao gồm các nội dung gì? Doanh nghiệp dịch vụ thực hiện chuẩn bị nguồn lao động như thế nào?

Tại dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thay vì mức thuế 20% như mức thuế phổ thông hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (doanh thu dưới 50 tỉ đồng/năm) có thể được hưởng thuế suất

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty TNHH một thành viên

Giấy phép kinh doanh đối với Công ty có vốn nước ngoài phân phối bán lẻ rượu nhập khẩu

Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng quát về hoạt động cấp giấy phép kinh doanh đối với Công ty có vốn nước ngoài phân phối bán lẻ rượu nhập khẩu.

Không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không?

Một số trường hợp, các thành viên/cổ đông không góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn quy định. Vậy nếu không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không?