Tư vấn

Doanh nghiệp

Liên doanh là gì? Có những hình thức liên doanh nào của doanh nghiệp?
Liên doanh là gì? Có những hình thức liên doanh nào của doanh nghiệp?
Đối với các công ty, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, người chủ doanh nghiệp phải không ngừng mở rộng thị trường. Một trong những cách đó là phải thực hiện liên doanh.

1. Liên doanh là gì?

Liên doanh là hình thức thỏa thuận và thống nhất bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên tham gia góp vốn liên doanh.

Hình thức này được thực hiện giữa hai hay nhiều bên cùng hợp tác. Các bên tham gia có thể là các chủ thể khác nhau, mang nhiều quốc tịch. Đó là sự kết nối mối quan hệ giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoặc giữa Chính phủ các quốc gia khác cùng tham gia hợp tác với nhau.

2. Một số hình thức liên doanh phổ biến? 

2.1 Công ty liên doanh

Công ty liên doanh là hợp tác liên kết giữa hai hay nhiều doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, giữa các doanh nghiệp nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Công ty liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty TNHH hoặc cổ phần. Trong đó, các bên tham gia sẽ được có phạm vi về phần vốn góp tại doanh nghiệp.

2.2 Ngân hàng liên doanh

Ngân hàng liên doanh được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH từ hai thành viên trở nên nhưng không quá 5 thành viên. Trong đó, không được thành viên hoặc người liên quan nào được sở hữu quá 50% vốn điều lệ (Theo Thông tư 13/2023/TT-NHNN).

3. Có những hình thức liên doanh nào của doanh nghiệp?

Căn cứ tại Chuẩn mực số 08 thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC có quy định các hình thức liên doanh như sau:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới mô hình liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát:

Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh bằng cách sử dụng tài sản và nhân lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không phải thành lập một cơ sở kinh doanh mới.

Mỗi bên góp vốn liên doanh chung tự quản lý và sử dụng tài sản của mình, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh chung trong quá trình hoạt động.

Hoạt động của liên doanh có thể được thành viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song song, với các hoạt động khác của bên liên quan góp vốn liên doanh chung. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản chi phí chung, phát sinh từ hoạt động liên kết cho các bên góp vốn làm chung.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới mô hình liên doanh tài sản được đồng kiểm soát:

Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản được góp vốn, hoặc được mua bởi các bên góp vốn và được sử dụng cho mục đích của liên doanh chung. Các tài sản này được sử dụng để mang lại lợi ích cho các bên tham gia.

Mỗi bên góp vốn liên doanh được nhận sản phẩm, từ việc sử dụng tài sản và chịu phần chi phí phát sinh theo thoả thuận và thống nhất các bên trong hợp đồng.

- Hợp đồng liên doanh dưới mô hình thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát:

Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát) phải có sự thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Hoạt động của cơ sở này cũng giống như hoạt động của các doanh nghiệp khác, chỉ khác là thỏa thuận và thống nhất bằng hợp đồng giữa các bên góp vốn làm chung với nhau và quy định quyền đồng kiểm soát của họ đối với các hoạt động kinh tế của cơ sở này.

Trên đây là những thông tin về liên doanh là gì. Có thể nói, đây là một hình thức, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động mở rộng phạm vi phát triển thị trường. Tuy nhiên, hình thức liên doanh cũng dễ dàng phát sinh mẫu thuẫn giữa những người tham gia.

Theo luatvietnam.vn

ĐỌC THÊM

Đại lý bao tiêu mua bán hàng hóa có phải là một hình thức đại lý trong hoạt động thương mại không?

Cho tôi hỏi, đại lý bao tiêu mua bán hàng hóa có phải là một hình thức đại lý trong hoạt động thương mại hay không?

Có được mở công ty môi giới hôn nhân với người nước ngoài?

Tại nước ngoài, nhiều thanh niên có nhu cầu tìm vợ Việt Nam và ngược lại cũng có nhiều cô gái muốn cưới người nước ngoài. Trước nhu cầu thực tế như vậy, các cá nhân, tổ chức có thể mở công ty môi giới...

Thủ tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/03/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm. Theo đó, thủ tục hành chính tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Bạn đang tìm hiểu vốn điều lệ là gì để chuẩn bị mở công ty hoặc các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thông tin chi tiết

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân theo phương thức nào?

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải có những nội dung nào, kèm theo các giấy gì và nộp đơn đến Toà án nhân dân theo phương thức nào?

Những vấn đề pháp lý cơ bản trong thành lập Doanh nghiệp

Hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp đã được rút gọn một cách tương đối. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa? Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh chuyển khẩu?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa? Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh chuyển khẩu?

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằn đường thủy nội địa như nào ?

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằn đường thủy nội địa như nào ?

Có được phép so sánh trực tiếp sản phẩm mình với sản phẩm công ty đối thủ trong quảng cảo không?

Hiện tại tôi đang phụ trách nội dung quảng cáo cho công ty. Tôi có muốn so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của công ty đối thủ để tăng độ tin cậy cho quảng cáo liệu có được không?

Người giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi phải đáp ứng điều kiện gì?

Giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 13 tuổi thì người giao kết phải đáp ứng điều kiện gì?

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản và phổ biến nhất tại Việt Nam bởi có nhiều ưu điểm như đăng ký dễ dàng, nhanh chóng, dễ quản lý, phù hợp với các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hình thức đấu thầu rộng rãi dự án PPP có bị giới hạn số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia không?

Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi dự án PPP thì có bị giới hạn số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia không? Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định ra sao?

Phân biệt khuyến mại và khuyến mãi

Khuyến mại và khuyến mãi thường xuyên bị nhầm lẫn với nhau, bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Vậy làm thế nào để phân biệt được khuyến mại và khuyến mãi?