Tư vấn

Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập công ty tài chính
Thủ tục thành lập công ty tài chính
Thủ tuc thành lập công ty tài chính

Công ty đầu tư tài chính là gì?
Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về định nghĩa công ty đầu tư tài chính. Tuy nhiên, có thể hiểu công ty đầu tư tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có chức năng sử dụng nguồn vốn mà doanh nghiệp có, vốn huy động hay các nguồn vốn khác để cho đầu tư, cho vay hay cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền tệ, tài chính và thực hiện một số dịch vụ theo quy định của pháp luật nhưng sẽ không được cung cấp các dịch vụ thanh toán, không nhận tiền gửi dưới 01 năm.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính bao gồm những gì?
Trước khi tiến hành thành lập công ty đầu tư tài chính, cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và một số văn bản chuyên ngành khác như sau:

Điều kiện chung:
Vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng trở lên;
Chủ sở hữu công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là pháp nhân phải hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính tham gia góp vốn.
Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng tài chính để tham gia góp vốn.
Căn cứ pháp lý:

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Điều kiện về cổ đông sáng lập:
Các điều kiện đối với cổ đông sáng lập công ty đầu tư tài chính được quy định tại Điều 11 Thông tư 30/2015/TT – NHNN, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2016/TT–NHNN và Thông tư số 17/2018/TT-NHNN.
Ngoài ra, những cổ đông sáng lập còn cần phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

Cổ đông là cá nhân:
Mang quốc tịch Việt Nam.
Không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chức.
Cổ đông là tổ chức:
Thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép.
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
Đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại) cần đảm bảo các điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu là 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu là 1000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
Các loại hình công ty tài chính
Công ty đầu tư tài chính nhà nước: là công ty do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
Công ty đầu tư tài chính cổ phần: là công ty do tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh
Công ty đầu tư tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: là công ty do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân
Công ty đầu tư tài chính liên doanh: là công ty được thành lập bằng cách góp vốn giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
Công ty đầu tư tài chính 100% vốn nước ngoài: là công ty được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập:
Trước khi muốn thành lập công ty đầu tư tài chính thì cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ đã được nêu ở trên và bổ sung thêm những hồ sơ phù hợp với loại hình công ty muốn thành lập.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo các phương thức sau:

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;
Đăng ký qua dịch vụ bưu chính;
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công ty đầu tư tài chính
Sau khi hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty đầu tư tài chính cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cá nhân, tổ chức được thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện công bố đầy đủ nội dung đăng ký công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo trình tự, thủ tục và phải trả phí được quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thủ tục sau khi đã đăng ký mở công ty tài chính
Khắc dấu và đăng ký chữ ký số của công ty;
Kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước;
In hóa đơn;
Mở và thông báo số tài khoản ngân hàng;
Khai trình lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Hồ sơ thành lập công ty tài chính
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty đầu tư tài chính;
Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;
Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ trong trường hợp đại diện pháp luật không tự thực hiện;
Tài liệu xác nhận vốn pháp định của công ty.

Theo luat24h.com

ĐỌC THÊM

Hình thức đấu thầu rộng rãi dự án PPP có bị giới hạn số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia không?

Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi dự án PPP thì có bị giới hạn số lượng nhà đầu tư quốc tế tham gia không? Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nước ngoài được quy định ra sao?

Đại hội đồng cổ đông là gì? Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác theo...

Tổng quan về việc áp dụng chính sách khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên thế giới

Chính sách khoan hồng là cơ chế giảm nhẹ hoặc miễn trừ chế tài xử phạt cho doanh nghiệp tự nguyện khai báo và cung cấp thông tin về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

Doanh nghiệp và công ty: Cách hiểu đúng để không bị nhầm

Rất nhiều người lầm tưởng doanh nghiệp và công ty là như nhau. Để không bị nhầm và sử dụng đúng hai khai niệm này, cần phải hiểu rõ bản chất của công ty và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động lãnh trợ cấp một lần được không?

'Tôi không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đã 1 năm qua. Hiện nay có quy định nào để người lao động vẫn được hưởng trợ cấp 1 lần mà không bị ảnh hưởng bởi quá trình trước đây khi sổ không chốt được...

Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là gì? Có phải ghi số cổ phần được quyền chào bán trong sổ đăng ký cổ đông?

Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là gì? Có phải ghi số cổ phần được quyền chào bán trong sổ đăng ký cổ đông? Cổ phần của công ty cổ phần có thể được mua bằng những loại tài sản...

Giấy chứng nhận ĐKDN và Giấy phép kinh doanh khác nhau như thế nào?

Phân biệt Giấy chứng nhận ĐKDN và Giấy phép kinh doanh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân: Cần hồ sơ gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Để có thể thực hiện được thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải đáp ứng những điều kiện nào?

Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

Góp vốn điều lệ là một trong những bước quan trọng khi thành lập một doanh nghiệp. Vậy có thể góp vốn điều lệ bằng tiền mặt được không hay bắt buộc phải chuyển khoản?

Hòa giải tranh chấp thương mại có được tiến hành hòa giải ở cơ sở không?

Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng và các hòa giải viên tham gia hòa giải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và không có...

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân theo phương thức nào?

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải có những nội dung nào, kèm theo các giấy gì và nộp đơn đến Toà án nhân dân theo phương thức nào?

Việc cần làm sau khi đăng kí doanh nghiệp

Công ty mới có 8 việc cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. Dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với từng nội dung.

Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Tại Sao Doanh Nghiệp Tư Nhân Không Được Phát Hành Chứng Khoán?

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán để huy động vốn. Vậy tại sao doanh nghiệp tư nhân lại không được phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật?