Tư vấn

Doanh nghiệp

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp được quy định tại Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1. Phạm vi áp dụng:
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
...
Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định:

Thu nhập khác
Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:
1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư này.
2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư này.
3. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.
4. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập về quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
...
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác.

Khoản thu nhập này được xếp vào khoản thu nhập khác của doanh nghiệp và phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá này không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định thế nào?
Thu nhập tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán được quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
...
2. Căn cứ tính thuế:
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Giá bán chứng khoán được xác định như sau:
+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.
- Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:
+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

Trường hợp doanh nghiệp tiến hành sáp nhập mà phải thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm sáp nhập thì có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?
Thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành sáp nhập được quy định tại Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1. Phạm vi áp dụng:
...
Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản.
2. Căn cứ tính thuế:
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.
...
Như vậy, theo quy định, trường hợp doanh nghiệp tiến hành sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ phiếu tại thời điểm sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo thuvienphapluat.vn

ĐỌC THÊM

Có được phép so sánh trực tiếp sản phẩm mình với sản phẩm công ty đối thủ trong quảng cảo không?

Hiện tại tôi đang phụ trách nội dung quảng cáo cho công ty. Tôi có muốn so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của công ty đối thủ để tăng độ tin cậy cho quảng cáo liệu có được không?

Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Thủ tục thành lập công ty xây dựng

Chấm dứt hợp đồng lao động khi công ty gặp khó khăn về tài chính

Do tình hình kinh tế khó khăn, Công ty A sẽ sáp nhập với công ty B. Do vậy, công ty A sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với một số lao động trong công ty. Trong trường hợp này, công ty A cần lựa chọn...

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào?

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là 2 khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh nhưng thường bị nhầm lẫn với nhau. Vậy vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào?

Một người có thể thành lập mấy doanh nghiệp tư nhân? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền giảm vốn đầu tư của mình xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký hay không?

Có thể thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân được hay không? Trong quá trình hoạt động có quyền giảm vốn đầu tư của mình xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký hay không?

Cụm công nghiệp là gì? Phân biệt khu công nghiệp và cụm công nghiệp?

Bên cạnh những doanh nghiệp lớn hay các khu công nghiệp lớn thì phải kể đến các cụm công nghiệp cũng đang phát triển mạnh mẽ từng ngày. Vậy cụm công nghiệp là gì? Có điểm gì khác so với khu CN?

Hòa giải tranh chấp thương mại có được tiến hành hòa giải ở cơ sở không?

Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản ở cộng đồng và các hòa giải viên tham gia hòa giải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và không có...

Một số vấn đề pháp lý về sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khi sáp nhập doanh nghiệp

Những điều cần biết về pháp nhân

Pháp nhân là gì mà được đề cập rất nhiều trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Hãy cùng công ty Luật TNHH PLTT Hà Nội tìm hiểu những điều cần biết về pháp nhân

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty có được quyền ép nhân viên tăng ca không?

Tôi là nhân viên Công ty may hàng xuất khẩu A. BÌnh thường, tôi chỉ làm việc 8 tiếng, tuy nhiên gần đây công ty yêu cầu tăng ca thêm đến 1h sáng. Tôi không đồng ý với yêu cầu này...

QUY ĐỊNH VỀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Bạn đang tìm hiểu vốn điều lệ là gì để chuẩn bị mở công ty hoặc các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ của doanh nghiệp. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thông tin chi tiết

Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Văn phòng đại diện phải nộp các khoản thuế nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy cụ thể, văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Đối tượng nào có quyền thành lập doanh nghiệp? Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Viên chức có được góp vốn vào doanh nghiệp không?

Đối tượng nào có quyền thành lập doanh nghiệp? Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Viên chức có được góp vốn vào doanh nghiệp không?

Trình tự đầu tư bằng hình thức hợp dồng BCC

Luật BCC quy định về đầu tư bằng hình thức hợp đồng BCC đòi hỏi nhà đầu tư cần điều kiện và trình tự xác lập như thế nào?