Tư vấn

Giám định tư pháp

Giám định pháp y tâm thần: Không để tội phạm lợi dụng thoát tội

Theo cơ quan y tế, việc giám định pháp y tâm thần dù có quy trình chặt chẽ đến mấy cũng còn hết sức khó khăn như việc bệnh nhân giả bệnh hoặc giả tăng triệu chứng nên phải hết sức cảnh giác

Các giám định viên được phân công tham gia giám định pháp y tâm thần đối với hình thức giám định tại phòng khám hoạt động theo cơ chế gì?

Các giám định viên được phân công tham gia giám định pháp y tâm thần đối với hình thức giám định tại phòng khám hoạt động theo cơ chế gì?

Giám định pháp y tâm thần trẻ em bị ngược đãi còn rất hạn chế

Các trường hợp giám định pháp y tâm thần trẻ em bị ngược đãi rất hạn chế do trẻ em không được đưa đến các cơ sở giám định hoặc được phát hiện kịp thời.

Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/rối loạn tâm thần thường gặp

Bộ Y tế vừa ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần 30 bệnh/rối loạn tâm thần thường gặp.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tâm thần

Để được bổ nhiệm giám định viên tâm thần cần những tiêu chuẩn gì và hồ sơ bổ nhiệm cần những gì?

Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Bên cạnh các viên chức có trình độ Tiến sĩ, viên chức có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần cũng có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là...

Tổ chức này được thành lập trong những lĩnh vực gì?

Tổ chức giám định tư pháp công lập được thành lập trong những lĩnh vực nào?

Tổ chức giám định tư pháp công lập bao gồm những tổ chức nào?

Tổ chức giám định tư pháp công lập bao gồm những tổ chức nào?

Quy định mới về giám định tư pháp ngành công thương

Bộ Công thương mới ban hành Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Người giám định tư pháp không ghi nhận kịp thời, đầy đủ toàn bộ quá trình thực hiện giám định bằng văn bản thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định thì người giám định tư pháp không ghi nhận kịp thời, đầy đủ toàn bộ quá trình thực hiện giám định bằng văn bản thì bị phạt bao nhiêu tiền ?

Nhóm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động giám định tư pháp

1. Hành vi kéo dài thời gian thực hiện giám định mà không có lý do chính đáng.

Khắc phục những tồn tại, khó khăn trong giám định tư pháp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 25/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Các trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp

Các trường hợp nào thì người giám định, tổ chức thực hiện giám định không được thực hiện giám định tư pháp?