Tư vấn

Bản quyền - Sở hữu trí tuệ

Bản quyền giống thanh long ruột đỏ LD1 và bài học tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ khi hội nhập quốc tế

Xung quanh vấn đề bản quyền giống đối với trái cây xuất khẩu nói chung và vụ việc bản quyền giống thanh long ruột đỏ (LD1) gần đây là dịp để nhìn lại công tác bảo hộ giống cây trồng ở Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt cần lưu ý gì khi tiếp nhận nhượng quyền thương mại từ các doanh nghiệp quốc tế lớn

Trào lưu kinh doanh theo mô hình nhượng quyền thương mại hay còn gọi là franchise đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

04 nhóm tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ có thể khởi kiện tại Tòa án

“Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” rất đa dạng và phức tạp do quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ cho các đối tượng quyền khác nhau được xác lập dựa trên các điều kiện pháp lý khác nhau

Điều kiện để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý?

Hiện tại sắp tới tôi có ý định mở xưởng và công ty kinh doanh chả cá Nha Trang nhưng tôi không biết điều kiện để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng?

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về nhãn hiệu nổi tiếng

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ? Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa thiết kế bố trí gồm những đối tượng nào?

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Các trường hợp nào được sử dụng tác phẩm đã công bố mà không cần trả tiền nhuận bút?

Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được quy định mới nhất

Luật Sở hữu trí tuệ quy định như thế nào về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu?

Quyền tác giả gồm những quyền gì?

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản

Yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng

Yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trông được quy định như thế nào? Căn cứ vào đâu để xác định yếu tố xâm phạm này?

Việc chuyển giao quyền đối với giống cây trồng được quy định thế nào?

Việc chuyển giao quyền đối với giống cây trồng được quy định thế nào? Khi nào bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng?

Quyền tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định thế nào?

Quyền tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định như thế nào? Nếu có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ bị xử lý bằng những biện pháp nào?

Điểm mới về giả định quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 2023

Căn cứ khoản 77 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (sau đây gọi gọn là Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022), từ ngày 01/01/2023 có những điểm mới về giả định

Những căn cứ nào để xác định mức bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo những nguyên tắc nào? Những căn cứ nào để xác định mức bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp vấn đề về quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ.