Tư vấn

Hình sự

Làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả  bị xử lý thế nào?
Làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả bị xử lý thế nào?
  1. Làm giả, sử dụng CMND/CCCD giả là gì?

Làm giả CMND/CCCD được hiểu là hành vi của người không có thẩm quyền cấp CMND/CCCD, nhưng đã tạo ra CMND/CCCD bằng khắc, in, vẽ, đúc hoặc các kỹ thuật khác để làm giả CMND/CCCD và sử dụng nó để thực hiện hành vi trái pháp luật. Việc làm giả này có thể là giả toàn bộ hoặc chỉ từng phần (tiêu đề, chữ ký, nội dung, hình ảnh,…). 

Sử dụng CMND/CCCD giả được hiểu là việc dùng CMND/CCCD giả không phải do mình làm ra để thực hiện hành vi trái pháp luật.

  1. Xử lý hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

2.1. Xử phạt hành chính hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả

Theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Làm giả Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân giả.

2.2. Xử lý hình sự hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là tội danh ghép được quy định trong cùng một điều luật (Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015), các hành vi trên đều xâm phạm cùng một khách thể được Bộ luật Hình sự 2015 bảo vệ, đó là trật tự quản lý hành chính của nhà nước, của tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính của nhà nước, của tổ chức trong lĩnh vực quản lý về con dấu, tài liệu. Hành vi phạm tội này hoàn thành kể từ khi người không có thẩm quyền tạo ra được con dấu, tài liệu, các giấy tờ giả của một cơ quan Nhà nước, tổ chức nhất định.

 

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả có thể bị truy cứu về các tội sau:

- Người làm giả CMND/CCCD thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

- Người sử dụng CMND/CCCD giả để thực hiện hành vi trái pháp luật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/

 

bo-luat-hinh-su-2015.doc
bo-luat-hinh-su-2015.doc

ĐỌC THÊM

Có áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa đủ 75 tuổi phạm tội mà thời điểm xét xử người đó đã đủ 75 tuổi trở lên?

Có áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa đủ 75 tuổi phạm tội mà thời điểm xét xử người đó đã đủ 75 tuổi trở lên? Cách tổng hợp hình phạt với người phạm nhiều tội trong đó có hình phạt tử...

Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát giác có bị đi tù không?

Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát giác có bị đi tù không?

Có thái độ thành khẩn khai báo có được miễn chấp hành hình phạt tù không?

Theo quy định tại Điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật này...

Bí mật công tác là gì? Tội vô ý làm lộ bí mật công tác bị xử lý như thế nào?

Bí mật công tác là gì? Tội vô ý làm lộ bí mật công tác bị xử lý như thế nào?

Đấu trộm nước sông Đà: Có đi tù vì tội trộm cắp?

Mới đây, công ty Viwaco phát hiện một nhà dân đấu trộm nước sông Đà để dùng bằng đường ống trái phép. Vậy với hành vi này, người đấu trộm có phải đi tù không?

Mua bán trái phép thuốc lá điện tử bị xử phạt như thế nào ?

Mua bán trái phép thuốc lá điện tử bị xử phạt như thế nào ?

Các trường hợp Việt Nam từ chối dẫn độ cho nước

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do hợp pháp khác...

Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Phòng vệ chính đáng được Bộ luật Hình sự 2015 quy định là hành vi chống trả lại một cách cần thiết các hành vi xâm phạm nhằm bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, người khác hoặc Nhà nước. Phòng vệ...

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại cũng là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự khi có hành vi phạm tội. Vậy các hình phạt có thể áp dụng đối với một pháp nhân thương mại là gì?

Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử phạt thế nào?

Có không ít trường hợp công ty phát hành chứng khoán tự tạo ra cung cầu giả trên thị trường để trục lợi. Hành vi này có thể bị truy tố về Tội thao túng thị trường chứng khoán.

Xem phim lậu có bị xử phạt không?

Xem và phân phối phim lậu là hiện tượng rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Vậy, phim lậu là gì? Xem phim lậu có bị xử phạt không?

Tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng gây thương tích 22% thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

Tự vệ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng gây thương tích 22% thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?