Tư vấn

Hình sự

Mua đồ ăn trộm phạm tội gì, bị xử lý như thế nào ?
Mua đồ ăn trộm phạm tội gì, bị xử lý như thế nào ?
Mua đồ ăn trộm phạm tội gì, bị xử lý như thế nào ?

Mua đồ ăn trộm phạm tội gì?
Đối với hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có sẽ có thể bị truy cứu về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định tại Điều 323 
Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Để xử lý về tội này phải thỏa mãn 4 yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể như sau:

Khách thể của tội phạm
Người phạm tội xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước đối với tài sản do phạm tội mà có.
Mặt khách quan tội phạm
Hành vi khách quan:

Người nào không hứa hẹn trước; mà tiêu thụ tài sản biết rõ tài sản do phạm tội mà có; nhưng vẫn chuyển dịch quyền sở hữu như mua, bán, trao đổi, cho, tặng, sử dụng… tài sản cho người khác; mà mình biết rõ tài sản này là do người đó phạm tội mà có.
Biết rõ tài sản là do người khác phạm tội mà có: là có căn cứ chứng minh biết được tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội.
Tài sản do người khác phạm tội mà có: là tài sản do người phạm tội có được trực tiếp từ việc thực hiện hành vi phạm tội hoặc do người phạm tội có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội.
Như vậy cần phải chứng minh người tiêu thụ tài sản không hứa hẹn trước với người có được tài sản do phạm tội; biết rõ tài sản do phạm tội mà có thì người tiêu thụ tài sản sẽ bị xử lý về tội này.
Hậu quả pháp lý:

Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; không quy định hậu quả gây ra do hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt. Tuy nhiên, nếu hậu quả do hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gây ra cấu thành tội phạm độc lập thì người phạm tội còn bị truy cứu về các tội phạm tương ứng.

Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình sự; từ đủ 16 tuổi trở lên; người thực hiện hành vi tiêu thụ ở độ tuổi từ đủ 14 đến 16 tuổi; thì phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý; hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Mặt chủ quan của tội phạm
Người tiêu thụ tài sản thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, với động cơ vụ lợi.

Vô ý mua nhầm đồ ăn trộm có tội không?
Như vậy, theo như phân tích phía trên, vô ý mua nhầm đồ ăn cắp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không đủ yếu tố cấu thành tội danh.

Mua phải đồ ăn trộm thì xử lý thế nào?
Người vô ý mua nhầm đồ cắp phát hiện đồ mà mình mua là đồ ăn cắp ví dụ như điện thoại, xe máy, ô tô,… là tang vật của người khác phạm tội mà có có thể do trộm cắp, cướp,… thì giao dịch này được coi là vô hiệu.

Do vậy, giao dịch dân sự khi mua điện thoại, xe máy, ô tô,… là giao dịch vô hiệu và các bên phải tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015, người vô ý mua nhầm đồ ăn cắp hoàn toàn có quyền yêu cầu người bán trả lại cho nhau những gì đã nhận, trong trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Ngoài ra, có thể khởi kiện ra Tòa yêu cầu Tòa án giải quyết trong trường hợp bên bán không trả lại cho người mua. Tuy nhiên, xét về mặt thực tế thì việc khởi kiện hoặc yêu cầu bên bán hoàn trả tiền rất khó có thể thực hiện vì khả năng cao sau khi bán được đồ ăn cắp thì người có dấu hiệu hành vi phạm tội sẽ thực hiện trốn tránh.

Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh khỏi tình trạng mua phải tài sản do phạm tội mà có thì cần xem xét nguồn gốc, giấy tờ, tình trạng của điện thoại, xe máy, ô tô,… có thế chấp, cầm cố, tranh chấp.
Mức xử phạt hành chính hành vi mua tài sản do trộm cắp mà có
Tài sản trộm cắp ở đây là bất kể đồ vật có giá trị vật chất; kể cả các loại giấy tờ có giá trị được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của con người. Nếu người trộm cắp thực hiện lần đầu và tài sản trộm cắp giá trị dưới 02 triệu đồng; thì người tiêu thụ tài sản trộm cắp có thể bị phạt hành chính.

Mức phạt hành chính với hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có;

Theo quy định trên, người mua tài sản trộm cắp bị xử phạt khi biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có. Trường hợp họ không biết, thì không bị xử phạt.

Nếu người mua không được cung cấp thông tin đây là tài sản trộm cắp. Trường hợp là tài sản không phải đăng ký, thì họ mặc nhiên được xem là không biết nguồn gốc của tài sản; và không bị xử phạt.

Ngược lại, đối với tài sản phải đăng ký; người mua phải căn cứ vào giấy đăng ký để xác định ai là chủ sở hữu. Nếu không có giấy tờ hoặc có giấy đăng ký nhưng người bán không phải chủ sở hữu. Nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mua bán; thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Tóm lại, người mua tài sản trộm cắp mà bị phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng, nếu biết đó là tài sản trộm cắp nhưng cố ý thực hiện giao dịch mua bán.

Khi nào mua đồ ăn trộm bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Đồng phạm Tội trộm cắp tài sản (có sự hứa hẹn trước)
Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì đồng phạm là có hai người trở lên cố ý thực hiện một tội phạm. Nếu xét trong trường hợp, người tiêu thụ tài sản đã có sự hứa hẹn từ trước với người phạm tội trộm cắp tài sản rằng sẽ tiêu thụ tài sản do người phạm tội trộm cắp thì họ đã biết rõ về hành vi trộm cắp và cố ý gián tiếp xúi giục người phạm tội thực hiện hành vi. Hành vi này được xem là xúi giục người khác phạm tội hoặc tạo điều kiều kiện cho hành vi phạm tội xảy ra. Như vậy, lúc này ta có thể xác định người tiêu thụ tài sản chính là đồng phạm trong Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Biết là đồ ăn trộm cắp nhưng vẫn mua
Theo quy định tại Điều 323 
Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì người biết rõ về tài sản mà mình tiêu thụ có nguồn gốc từ hành vi trộm cắp nhưng không có hứa hẹn từ trước thì phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tùy vào giá trị tài sản cũng như quy mô và hành vi cụ thể mà bị xử phạt với các mức hình phạt khác nhau.

Điều 323. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luat24h.com

ĐỌC THÊM

Nhận diện chiêu thức lừa đảo chuyển nhầm tiền và cách xử lý

Nếu một ngày bỗng dưng tài khoản của bạn nhận được một số tiền tương đối lớn từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ, hãy thật cẩn trọng bởi rất có thể đây là một trong các chiêu thức lừa đảo qua mạng, qua...

Đổ, ném chất thải vào nhà, nơi ở của người khác bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Hành vi cố tình ném hỗn hợp các loại chất thải, chất bẩn vào nhà của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ...

Đang mang thai có đươc hoãn chấp hành hình phạt tù không?

Theo Điều 67 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây...

Tội sản xuất trái phép chất ma túy , yếu tố cấu thành,khung hình phạt?

Tội sản xuất trái phép chất ma túy , yếu tố cấu thành,khung hình phạt?

Phân biệt Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thực tiễn quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có tính chất chiếm đoạt tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng thường nhầm lẫn trong việc định tội danh do dấu hiệu pháp lý đặc trưng của những tội phạm...

Rao bán chứng minh thư của người khác, phạt tù đến 7 năm

Vì lợi ích trước mắt, nhiều đối tượng đã bất chấp các quy định của pháp luật mà thực hiện hành vi mua bán, trao đổi thông tin cá nhân trên chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người khác.

Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều bị cáo trong cùng một vụ án hay không?

Trong một vụ án nhiều bị cáo có thể có cùng một người bào chữa hay không?

Biển thủ công quỹ là gì? Biển thủ công quỹ đi tù bao nhiêu năm?

Cho tôi hỏi biển thủ công quỹ là gì? Biển thủ công quỹ đi tù bao nhiêu năm?

Nhận diện thủ đoạn tội phạm mua bán người và mức phạt được quy định như thế nào?

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Vậy, nhận diện thủ đoạn mua bán người thế nào? Tội mua bán người bị...

Tự chế pháo hoa nổ dịp Tết, bị xử lý thế nào?

Tình trạng tự chế pháo hoa nổ đang dần trở nên phổ biến, nhất là thời điểm cận kề ngày Tết, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ, ảnh hưởng tới kinh tế, sức khỏe, tính mạng của người dân. Vậy,...

Tội phản bội Tổ quốc

Tội phản bội Tổ quốc là hành vi xâm phạm các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, uy hiếp sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân, được quy định lần đầu tiên tại Bộ luật hình sự 1985.

Truy tố là gì? Thời hạn truy tố trong vụ án hình sự

Truy tố là gì? Trong vụ án hình sự ai có quyền truy tố và khi nào thực hiện truy tố?

Lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu để chiếm đoạt đoạt tài sản phạm tội gì?

Lợi dụng lúc H đi rửa tay thấy xe vẫn đang mở khoá, K liền nổ máy phóng xe máy của H đi đến chợ T bán xe lấy tiền tiêu sài. Khi H rửa tay quay ra và hỏi Đ là chủ quán về...