Tư vấn

Dân sự

Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam
Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam
Bài viết sau đây sẽ làm rõ một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
2. Các loại bảo hiểm xã hội?
Hiện nay, pháp luật nước ta phân chia bảo hiểm xã hội thành 2 loại chính, gồm:
- Bảo hiểm xã hội bắt buộc: là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đống bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
3. Các chế độ của bảo hiểm xã hội?
Theo Điều 4 
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:
- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có 5 chế độ sau: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có 2 chế độ sau: Hưu trí; tử tuất.
- Ngoài ra còn còn bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.
4. Nguyên tắc về bảo hiểm xã hội tại Việt Nam?
Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam được vận hành và áp dụng trên thực tiễn dựa trên các nguyên tắc được quy định tại Điều 5 
Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể:
"1.Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội."

ĐỌC THÊM

Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng là gì ? Các chế tài xử phạt

VI PHẠM NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG - CÁC CHẾ TÀI XỬ PHẠT ?

Hành vi trục lợi bảo hiểm” trong pháp luật về kinh doanh bảo hiểm được nhìn nhận dưới góc độ của các hình thức chế tài

Bài viết làm rõ cách hiểu về thuật ngữ trục lợi bảo hiểm, chỉ ra một số hạn chế trong quy định về chế tài xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm và đề xuất giải pháp.

Giấy phép lái xe mờ ảnh có bị phạt?

Về vấn đề này, căn cứ Khoản 2 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định như sau: Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng và người có giấy...

Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh

Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh theo quy định mới. Biện pháp bảo lãnh?

Chồng chết để lại toàn bộ tài sản cho con riêng của chồng có được không

Câu hỏi: Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, không may chồng tôi bị tai nạn giao thông. Trước khi chết, chồng tôi có viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con riêng của chồng

Người dân có quyền tự yêu cầu giám định tuổi của cây trồng không?

Xin hỏi, hiện nay pháp luật có những quy định nào trong việc xác định tuổi của cây trồng? Người dân có quyền yêu cầu giám định hay không? - Câu hỏi của bạn Thu Hường (Hải Dương).

Rủi ro pháp lý khi chuyển nhượng bất động sản qua hình thức hợp đồng ủy quyền

Rủi ro pháp lý khi chuyển nhượng bất động sản qua hình thức hợp đồng ủy quyền

Bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì phải bồi thường.

Cháy nhà trọ thì người thuê nhà hay chủ nhà phải chịu trách nhiệm?

Xin hỏi, xảy ra cháy phòng trọ thì chủ nhà trọ hay người thuê trọ phải chịu trách nhiệm? Người gây ra cháy có phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Cửa hàng bán bình gas có cần xin Giấy phép PCCC không? Điều kiện và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận PCCC là gì?

Tại Phụ lục 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ có liệt kê các loại cơ sở.

tổng hợp 20 bản án và Quyết định Giám đốc thẩm yêu cầu bồi thường trách nhiệm của nhà nước

tổng hợp 20 bản án và Quyết định Giám đốc thẩm yêu cầu bồi thường trách nhiệm của nhà nước

Pháp nhân có được ủy quyền cho một pháp nhân khác khởi kiện vụ án hay không?

Thụ lý vụ án là việc Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ hiện có kèm theo đơn khởi kiện của người khởi kiện, xác định điều kiện thụ lý và vào sổ thụ lý giải quyết vụ án...

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua những hình thức đầu tư nào?

Nhà đầu tư nước ngoài, muốn đầu tư vào Việt Nam thì có thể đầu tư bằng các hình thức nào? Bạn tôi có được gọi là nhà đầu tư nước ngoài không?

Nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả nêu lên thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân diễn ra trên môi trường mạng từ đó gợi mở cho pháp luật Việt Nam...