Tư vấn

Hôn nhân - Gia đình

Trường hợp nào thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu?
Trường hợp nào thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu?
Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13. Trong đó, tại khoản 2 Thông tư liên tịch này nêu rõ một số điểm cần lưu ý khi giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Theo đó, Điều 6 Thông tư liên tịch nêu rõ về xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu. Cụ thể, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng.

Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tuyên bố vô hiệu một phần thì các nội dung không bị vô hiệu vẫn được áp dụng; đối với phần nội dung bị vô hiệu thì các quy định tương ứng về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng.

Tòa án quyết định tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình và lưu ý một số trường hợp sau đây:

- Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm quyền được bảo đảm chỗ ở của vợ, chồng quy định tại Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình là trường hợp thỏa thuận đó cho phép một bên được quyền định đoạt nhà ở là nơi ở duy nhất của vợ chồng dẫn đến vợ, chồng không có chỗ ở hoặc không bảo đảm chỗ ở tối thiểu về diện tích, điều kiện sinh hoạt, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình là trường hợp thỏa thuận đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định từ Điều 110 đến Điều 115 của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc để tước bỏ quyền thừa kế của những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình đã được Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan quy định.

theo tap chi dien tu luat su viet nam

ĐỌC THÊM

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

hướng dẫn đăng ký kết hôn online qua cổng dịch vụ công quốc gia

Lý do ly hôn, nguyên nhân ly hôn được Tòa án chấp nhận?

ý do ly hôn, nguyên nhân dẫn đến ly hôn là vấn đề quan trọng trong việc yêu cầu Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn

Quyền giám hộ khi người giám hộ bạo hành trẻ?

Theo khoản 2 Điều 10 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 thì người có hành vi bạo lực gia đình là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình thì...

Chấm dứt hôn nhân là gì? Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt

Chấm dứt hôn nhân là kết thúc sự tồn tại của quan hệ hôn nhân trước pháp luật.

Quan hệ hôn nhân khi một bên bị tuyên bố mất tích

Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể...

Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của vợ chồng

Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của vợ chồng

​Một số hạn chế, bất cập trong chế định mang thai hộ trong pháp luật Việt Nam hiện nay

Mang thai hộ là một trong những quy định mới được ghi nhận trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Có thể nói, trong bối cảnh tình trạng vô sinh hiếm muộn xảy ra ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao...

Anh chị em ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau không?

Cấp dưỡng là một trong những vấn đề gặp nhiều tranh chấp trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, nghĩa vụ cấp dưỡng thường được biết đến giữa cha, mẹ và con mà không biết liệu anh chị em ruột có...

Người trực tiếp nuôi con có được hạn chế quyền thăm con sau ly hôn không? Cha mẹ đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn đúng không?

Người trực tiếp nuôi con có được hạn chế quyền thăm con sau ly hôn không? Cha mẹ đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn đúng không?

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận và trao đổi về điều kiện chủ thể lập Văn bản thỏa thuận áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).

Có được ủy quyền thực hiện việc đăng ký kết hôn?

Bà Trịnh Thị Thủy đã tổ chức đám cưới nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Bà Thủy hỏi, bà có thể ủy quyền cho cha mẹ hai bên đi đăng ký kết hôn ở nơi đăng ký thường trú được không...

Các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Xin hỏi theo quy định pháp luật về hôn nhân dân đình thì có mấy trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định ra sao

Quy định về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng

Trong thời kỳ hôn nhân, việc xác định tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng là nhằm hướng hành vi ứng xử của vợ, chồng đối với tài sản, là cơ sở pháp lý để vợ, chồng thực hiện các quyền và nghĩa...