Tư vấn

Hôn nhân - Gia đình

Những câu hỏi Toà sẽ hỏi khi ly hôn

Trong các vụ ly hôn, khi hoà giải, Toà án sẽ đặt ra một số câu hỏi cho cả vợ và chồng nhằm mục đích để hai người có thể quay lại với nhau.

Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất 2024

Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất 2024

Cách tính mức chu cấp cho con sau ly hôn theo quy định

Cách tính mức chu cấp cho con sau ly hôn theo quy định

Thủ tục làm giấy khai sinh,đăng ký khai sinh online cho con năm 2024

Thủ tục làm giấy khai sinh,đăng ký khai sinh online cho con năm 2024

Người giám hộ là gì? Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Người giám hộ là gì? Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Bố mẹ không chia tài sản cho con

Bố mẹ không chia tài sản cho con

Trình tự thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài năm 2023

Trình tự thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài năm 2023

Trẻ em là người dưới bao nhiêu tuổi? Các quyền trẻ em

Trẻ em là người dưới bao nhiêu tuổi? Các quyền trẻ em

Trường hợp nào thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu?

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần.

Thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập khi nào?

Tôi muốn biết quy định pháp luật về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng. Trong thời kỳ hôn nhân có thể sửa đổi lại nội dung thỏa thuận không?

Có được chấm dứt thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng?

Vợ chồng tôi đã thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Xin hỏi, chúng tôi có được chấm dứt thỏa thuận này không?

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận và trao đổi về điều kiện chủ thể lập Văn bản thỏa thuận áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).

Quy định về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng

Trong thời kỳ hôn nhân, việc xác định tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng là nhằm hướng hành vi ứng xử của vợ, chồng đối với tài sản, là cơ sở pháp lý để vợ, chồng thực hiện các quyền và nghĩa...

Quy định về tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được quy định như thế nào?