Dữ liệu Luật

Bộ luật

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, số 92/2015/QH13
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, số 92/2015/QH13
Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, số 92/2015/QH13

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, số 92/2015/QH13

 

ĐỌC THÊM

Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13

Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13

Luật Trẻ em 2016 số 102/2016/QH13 của Quốc hội

Luật số 102/2016/QH13 của Quốc hội

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội

Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Thương mại

Trả hồ sơ điều tra bổ sung khi Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Toà án trả hồ sơ

Bài viết nêu ra những bất cập khi Viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ theo khoản 2 Điều 280 của BLTTHS...

Luật Đất đai 2013, số 45/2013/QH13

Luật Đất đai 2013, số 45/2013/QH13