Dữ liệu Luật

Án lệ

Quyết định 364/QĐ-CA về việc công bố án lệ.Từ án lệ 64 đến án lệ 70

364/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Từ án lệ 64 đến án lệ 70

Án lệ là gì? Tổng hợp toàn bộ án lệ tại Việt Nam

Hiện nay, việc áp dụng án lệ vào xét xử ngày càng phổ biến, giúp làm rõ những quy định còn nhiều cách hiểu khác nhau. Vậy án lệ là gì? Có bao nhiêu án lệ được công bố và áp dụng tại Việt Nam.

Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

Án lệ số 69/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh án TANDTC. Áp dụng từ ngày 1/11/2023.

Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Án lệ số 70/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh án TANDTC. Áp dụng từ ngày 1/11/2023.