Giới thiệu

Công ty luật TNHH Pháp lý và Truyền thông Hà Nội

Lịch sử thành lập
Lịch sử thành lập

Với tôn chỉ mục đích: "Phụng sự Tổ quốc - Thượng tôn Pháp luật - Bảo vệ lẽ phải"

Công ty luật TNHH Pháp lý - Truyền thông Hà Nội được thành lập bởi đội ngũ luật sư kỳ cựu, các chuyên gia ngành luật nguyên là lãnh đạo các cơ quan tố tụng, truyền thông dầy dạn kinh nghiệm với nhiệt huyết cháy bỏng, đóng góp vào sự phát triển của nền tư pháp cũng như nhận thức, hiểu biết biết và vận dụng pháp luật vào đời sống trong mọi tầng lớp nhân dân.